Creating and re-creating tangos

Artistic processes and innovations in music by Pugliese, Salgán, Piazzolla and Beytelmann

Onderzoeker:
Barbara Varassi Pega
Promotoren:
Joep Bor (promotor), prof. Frans de Ruiter (promotor), Edgardo Rodriguez (promotor), Gustavo Beytelman (co-promotor)
Type musicus:
toetsen
Trefwoorden:
beytelmann, creation, innovations, piano, piazzolla, pugliese, salgán, tango
Periode:
2010-2014
Eeuw:
oude muziek (voor 13de eeuw), 13de eeuwse muziek

onderzoeker

Abstract

In dit onderzoek heeft Barbara Varassi Pega zich verdiept in de samenstellende delen van de zg. ‘River Plate-tango’ teneinde de sleutel te vinden voor het antwoord op de vraag hoe het specifieke muzikale materiaal ervan is georganiseerd en gecombineerd in het werk van vier protagonisten in dit genre: Osvaldo Pugliese (1905-1995), Horacio Salgán (geb. 1916), Astor Piazzolla (1921-1992) en Gustavo Beytelmann (geb. 1945). 

Naast het nauwkeurig bestuderen van de schaarse literatuur over het onderwerp heeft ze daartoe een selectie van representatieve stukken geanalyseerd, gebruik makend van partituren en opnames. Ze besteedde speciale aandacht aan elementen die niet direct uit de partituren zijn af te leiden; deze lopen vaak niet samen met het klinkend resultaat. De veelgelaagde aanpak van de structuuranalyses waren bedoeld om los te komen van en verder te gaan dan de partiële analyses die men zo vaak ziet en die geen recht doen aan de composities in hun totaliteit. Deze aanpak gaf haar de gelegenheid om nauwgezet naar heel veel elementen te kijken, met als doel de aspecten, technieken en procedures waarop de desbetreffende stukken zijn gebaseerd te ontdekken en te ontcijferen. Daarmee kon ze de stilistische uitgangspunten van hun scheppers in kaart brengen en nader definiëren. 

Ze heeft de volgende karakteristieken en innovatieve aspecten van de gekozen composities in beschouwing genomen: vorm, textuur, harmonie en melodische aspecten; ritme en metrum; variatietechnieken; instrumentatie; verdeling van passages in kleinere segmenten; het spelen met timbres en slagwerkeffecten; registergebruik; uitvoeringswijzen; en de relatie tussen de hoofdmelodie en diverse verschijningsvormen van begeleiding. Van alle stukken zijn al deze elementen in beschouwing genomen, waarbij ze heeft gelet op zowel de uitwerking ervan in de uitvoeringspraktijk, als bij het beluisteren. Dit onderdeel van het onderzoek heeft geleid tot het kunnen definiëren van diverse artistieke processen en vernieuwingen in het genre; tot de mogelijkheid de theoretische fundering van die processen te formuleren; en tenslotte tot een overkoepelende chronologische visie op de ontwikkeling en de techniek van het genre ‘tango’. De articulatie van deze deels ‘embodied knowledge’ heeft geleid tot een originele, en vernieuwende bijdrage aan de kennis over ‘tango’, en tot het aanleveren van nieuwe inzichten waarmee zowel Barbara zelf, de musicus/onderzoeker, alsook de beroepsgroep als geheel, inclusief kenners en liefhebbers een verrijking kunnen veroorzaken van onze vaardigheden in het arrangeren, componeren en uitvoeren van ‘tango-muziek’.

Gerelateerde activiteiten

9 en 10 december 2014 (20u00, 14u30)

Doctoraatsconcert en lezing Barbara Varassi Pega

Barbara Varassi Pega gaf een concert op dinsdag 9 december 2013 om 20u00 in het World Music and Dance Centre, Pieter de Hoochweg 125, Rotterdam. 

Op woensdag 10 december, dankzij de unieke samenkomst van een team van internationale onderzoekers en experten die deel uitmaakten van haar jury, werd een symposium over artistiek onderzoek, wereldmuziek en tango gehouden van 14u30 tot 18u00 in de Theaterzaal van Codarts, Kruisplein 26, 3012 CC Rotterdam.