NL / EN

Doctoraatsverdediging Anna Scott

Geplaatst op 11 Dec 2014

11 december 2014 (11u15)
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden, Nederland

Op donderdag 11 december verdedigde Anna Scott haar doctoraat Romanticizing Brahms: Early Recordings and the Reconstruction of Brahmsian Identity aan de Universiteit Leiden.

In haar thesis herwaardeert Anna Scott documentatie van Brahms' muzikale context: analyses en exacte kopieën van vroege opnames van pianisten die het dichtst bij hem stonden; en ze extrapoleert op experimentele wijze de stijl van deze pianisten doorheen andere, late pianowerken. Zo stelt Anna een radicale opname-geïnspireerde stijl voor van Brahms' performance die hedendaagse noties van Brahmsiaanse identiteit onthullen, samen met diens uitvoeringspraktijk, als erg contextgebonden, kneedbaar en misschien zelfs wegwerpbaar.

De promotiecommissie bestond uit:

Prof. Frans de Ruiter (1ste promotor), Universiteit Leiden
Prof. Dr. Daniel Leech-Wilkinson (2e promotor), King’s College London
Dr. Bruce Haynes †

docARTES uses cookies to optimise your user experience. By clicking on 'I agree' or by continuing to use this website, you agree to the placing of these cookies. Would you like to know more about cookies, or change your cookie settings for this website? More information