NL / EN

Doctoraatsverdediging Anna Scott

Geplaatst op 11 Dec 2014

11 december 2014 (11u15)
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden, Nederland

Op donderdag 11 december verdedigde Anna Scott haar doctoraat Romanticizing Brahms: Early Recordings and the Reconstruction of Brahmsian Identity aan de Universiteit Leiden.

In haar thesis herwaardeert Anna Scott documentatie van Brahms' muzikale context: analyses en exacte kopieën van vroege opnames van pianisten die het dichtst bij hem stonden; en ze extrapoleert op experimentele wijze de stijl van deze pianisten doorheen andere, late pianowerken. Zo stelt Anna een radicale opname-geïnspireerde stijl voor van Brahms' performance die hedendaagse noties van Brahmsiaanse identiteit onthullen, samen met diens uitvoeringspraktijk, als erg contextgebonden, kneedbaar en misschien zelfs wegwerpbaar.

De promotiecommissie bestond uit:

Prof. Frans de Ruiter (1ste promotor), Universiteit Leiden
Prof. Dr. Daniel Leech-Wilkinson (2e promotor), King’s College London
Dr. Bruce Haynes †