NL / EN

Doctoraatsverdediging Mark van Tongeren

Geplaatst op 13 Mar 2013

13 maart 2013 (13u45)
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden, Nederland

Mark van Tongeren verdedigde op 13 maart 2013 zijn proefschrift Grenzen van het hoorbare; over de meerstemmigheid van het lichaam.

In onze cultuur worden vokale harmonischen pas sinds enkele decennia ingezet als een zelfstandig muzikaal element. Grenzen van het hoorbare verkent de veranderende verhouding tussen zangers, luisteraars en boventonen.

Als onderzoeksmethode zijn onder andere composities (Nulpunten) ontwikkeld, die pogen het boventoonzingen, en daarmee het sonische bronmateriaal van het menselijk lichaam, van de grond af op te bouwen. Zij vormen de aanleiding voor een nader onderzoek naar werkelijkheid en illusie van onze auditieve wereld. Aan de hand van zijn ervaringen met Tibetaanse monniken en Sardijnse broederschappen, en met het ‘transverbale’ oeuvre van Michael Vetter, ontwikkelt Mark van Tongeren het begrip ‘meerstemmigheid van het lichaam’. Volgens hem ligt het laatste woord echter bij de lezers/luisteraars: met de cd Hier begint het en de voorstelling Incognito ergo sum daagt hij hen uit de grenzen van het hoorbare te verleggen.