NL / EN

Privacy policy

Versie 1.1 (23/05/2018)

1 Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door docARTES (Orpheus Instituut vzw). Door deze website te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop het Orpheus Instituut gegevens verzamelt.

2 Over ons

Als vzw Orpheus Instituut zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Korte Meer 12
9000 Gent, België
info@orpheusinstituut.be

Verwijzingen naar ‘we’ of ‘ons’ in deze privacy policy zijn naar de vzw Orpheus Instituut.

Deze privacy policy moet gelezen worden naast en in aanvulling op de voorwaarden en de cookie policy.

3 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

3.1 DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in het adressenbestand van de vzw Orpheus Instituut.

3.2 VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden door gebruik van onze website, aanmeldings- en contactformulieren, nieuwsbrieven, cookies en/of deelname aan onze activiteiten.

Voor de onderstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
 • Foto(‘s) en/of video(‘s).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3.3 DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door het Orpheus Instituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van docARTES;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het beantwoorden van vragen via het contactformulier.

Uw persoonsgegevens verkregen via het aanmeldingsformulier worden door het Orpheus Instituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om zich kandidaat te kunnen stellen voor het doctoraatsprogramma docARTES;
 • om deel te nemen aan het doctoraatsprogramma docARTES.

3.4 RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de GDPR-wetgeving artikel 6.1. a) toestemming, b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, c) noodzakelijk door een wettelijke verplichting en f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3.5 BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Het Orpheus Instituut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

4 Verstrekking aan derden

Het Orpheus Instituut zal uw gegevens niet doorgeven, verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de Orpheus Instituut vzw, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (website en webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • de opslag van gegevens (in de cloiud);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (via mailproviders).

Het Orpheus Instituut ziet er steeds op toe dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Het Orpheus Instituut legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers.

De volgende partnerinstituten hebben inzage in de persoonsgegevens die u verstrekt via het docARTES aanmeldingsformulier:

 • Associatie KU Leuven (Leuven, België)
 • LUCA, Campus Lemmensinstituut (Leuven, België)
 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Antwerpen, België)
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Antwerpen, België)
 • Universiteit Leiden, Academie der Kunsten (Leiden, Nederland)
 • Koninklijk Conservatorium Den Haag (Den Haag, Nederland)
 • Conservatorium van Amsterdam (Amsterdam, Nederland)

5 Bewaartermijn van de gegevens

Orpheus Instituut vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het Orpheus Instituut bewaart uw gegevens zolang zij u er effectief mee van dienst kan zijn conform dit privacybeleid.

Bij het versturen van nieuwsbrieven houden we uw gegevens bij tot dat u zicht uitschrijft (onderaan de nieuwsbrief of door contact op te nemen met info@docartes.be).

De geanonimiseerde data vergaard via Google Analytics worden na 14 maanden verwijderd.

6 Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Het Orpheus Instituut maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Lees hier meer over in onze cookie policy.

7 Recht op inzage, verbetering en verwijdering van uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring, kan U kan een aanvraag tot inzage, correctie, verzet of verwijdering met betrekking tot uw persoonsgegevens indienen. Om misbruik te voorkomen moeten wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Het verzoek moet bestaan uit een schriftelijke, gedateerde, ondertekende aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Wat betreft de nieuwsbrief kunt u uw gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die u terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

8 Meldingen en vragen

Mocht u een klacht hebben of wenst u bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

9 Wijziging privacy policy

Het Orpheus Instituut kan deze privacyverklaring wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op onze website www.docartes.be. Bovenaan deze pagina staat steeds de datum. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.