NL / EN

Toelatingsprocedure

AANMELDING

Kandidaten dienen het online aanmeldingsformulier met projectvoorstel in vóór of op 15 januari, samen met url's naar een cd/dvd-opname (uitvoerders) of een portfolio van composities (componisten) op een web-based platform waar de inhoud kan bekeken worden zonder paswoord en zonder tijdslimiet. De deelnamekost voor de toelatingsprocedure bedraagt € 100 en is niet terug-betaalbaar.

1STE RONDE: BEOORDELING AANMELDINGSFORMULIER

De toelatingscommissie beslist op basis van het ingediende dossier of kandidaten mogen deelnemen aan het toelatingsexamen. Een sterk dossier bestaat uit een zeer overtuigend artistiek portfolio en een goed onderbouwd projectvoorstel, waarmee de kandidaat bewijst dat hij/zij over de nodige bekwaamheid en maturiteit beschikt om het onderzoek uit te voeren.

2DE RONDE: TOELATINGSEXAMEN

De toelatingsexamens vinden plaats in april en bestaan uit een performance (uitvoerders) of presentatie van composities (componisten), een toelichting van het onderzoeksproject en een interview met de juryleden.

START DOCARTES CURRICULUM

Geslaagde kandidaten starten met het docARTES curriculum in september. Dit curriculum biedt doctorandi een complementaire opleiding tot onderzoeker aan in een professionele onderzoeksomgeving. Elke doctoraatsstudent wordt daarnaast bijgestaan door een begeleidingsteam, dat bestaat uit een promotor, een artistieke en/of academische specialist.

Meer vragen over docARTES?

Vragen? Contacteer ons!

Deadline

De volgende aanmeldingsdeadline is 15 januari 2025.

Invulhulp

Download de invulhulp om je aanmelding voor te bereiden.