NL / EN

Begeleiding

Tijdens de volledige duur van het doctoraatstraject word je bijgestaan door een supervising team. Dit bestaat uit:

  • een promotor: hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding tijdens het volledige doctoraatstraject.
  • een specialist voor academische begeleiding en een specialist voor artistieke begeleiding: deze experten geven feedback op artistieke en academische aspecten van het onderzoeksproject.

Het team wordt bij aanvang samengesteld door je universiteit en in overleg met docARTES. Er wordt op toegezien dat je omringd wordt door een promotor en specialisten van wie de onderzoeksexpertise en -belangstelling zo dicht mogelijk aansluiten bij jouw onderzoek. Dankzij internationale samenwerkingsverbanden kan docARTES een beroep doen op een breed netwerk van experten met erg gespecialiseerde vakkennis.

Begeleiding impliceert een nauwe samenwerking tussen de student, de promotor en de specialisten tijdens de verschillende stadia van het doctoraatstraject. De promotor en specialisten stimuleren, coördineren en evalueren het onderzoek; de student blijft evenwel verantwoordelijk voor de voortgang van het doctoraatsonderzoek.

Meer info over begeleiding kan u in het handboek vinden.