NL / EN

Doctoraatsverdediging Bart Van Hecke

Geplaatst op 05 mei 2015

5 mei 2015 (16u00)
Kamermuziekzaal, Lemmensberg 53, 3000 Leuven

Op dinsdag 5 mei 2015 verdedigde Bart Vanhecke zijn doctoraat Elements of an Aesthetic Universe. Systematisation of Atonality and Dissonance in Amotivic Serial Music Composition aan de Universiteit Leuven.

De dissertatie gaat na in hoeverre deze seriële compositietechniek resulteert in systematisch atonale en amotivische composities met een gecontroleerde hoge graad van dissonantie, en op welke manier het CIG-serialisme verder geperfectioneerd kan worden. In nauwe wisselwerking met het theoretische luik kwamen zeven composities tot stand waarin de compositorische mogelijkheden van het CIG-serialisme onderzocht werden. Tijdens de verdediging voerden Jan Michiels en het Goeyvaerts strijktrio enkele werken van Vanhecke uit.

De promotiecommissie bestond uit:

Prof. dr. Mark Delaere (promotor)
Luc Van Hove (co-promotor)
Carolus Van Eyndhoven
Jan De Vuyst
Jeroen D'hoe
Prof. dr. Robert Morris, University of Rochester
Prof. dr. Godfried-Willem Raes, Hogeschool Gent