NL / EN

Thinking through the Guitar: The Sound-Cell-Texture Chain.

Hoewel de gitaar al eeuwenlang deel uitmaakt van de klassieke muziektraditie blijft het schrijven voor de gitaar voor veel componisten een moeilijke opgave. Terwijl componisten bij het ontwikkelen van hun instrumentatievaardigheden voor reguliere orkestinstrumenten kunnen putten uit een lange traditie aan orkestratieliteratuur, blijft het aantal studies over het componeren voor de gitaar klein. Dit heeft geleid tot allerlei problemen in (de notatie van) gitaarcomposities, in het bijzonder die gecomponeerd door niet-gitaristen, zoals onspeelbare passages en onheldere texturen.
1412243026 marlon titre 01

Marlon Titre

componist, snaarinstrument
Trefwoorden: composition, guitar, scoring, instrumentation, orchestration
Looptijd: 2009-2013
Periode: 21ste eeuwse muziek
Type musicus: componist, snaarinstrument
Universiteit: Universiteit Leiden

Dit onderzoek beoogt deze situatie ten goede te keren door middel van het vastleggen en ontwikkelen van richtlijnen voor het effectieve gebruik van het klankpotentieel van de klassieke gitaar. Hiervoor is een model ontwikkeld, de ‘sound-cell-texture chain’, dat de bouwstenen aandraagt waarmee de componist de mogelijkheden van het instrument optimaal kan benutten. Het tweede doel van dit onderzoek is de bevindingen ervan te gebruiken voor het schrijven van een aantal nieuwe gitaaretudes.

Prof. Frans de Ruiter (promotor), Arthur Kampela (promotor), Steven Mackey (promotor), dr. Marcel Cobussen (co-promotor)