NL / EN

Mapping the Performer's Creative Space: An Exploration in and Through Piano Playing

1410438493 alessandro cervino

Alessandro Cervino

toetsen

De meeste pianisten worden voornamelijk met muziek uit de 18de, 19de en vroege 20ste eeuw opgeleid. Bijgevolg is hun muzikaal voorstellingsvermogen beter aangepast aan een tonale stijl en aan min of meer duidelijk waarneembare muzikale vormen.

Het is dus begrijpelijk dat sommigen terughoudend zijn tegenover hedendaagse muziek. Wat voor kennis en vaardigheden zou hen kunnen helpen? Het is onmogelijk een voor alles en iedereen passend antwoord te vinden. Daarom is het onderzoeksgebied beperkt tot de pianosonate. Volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

Welke informatie is nuttig om een originele uitvoering van deze stukken tot stand te brengen? Vertonen deze sonates gemeenschappelijke kenmerken? Met andere woorden: zal na dit onderzoek de uitdrukking ‘hedendaagse pianosonate’ een bijzondere betekenis voor een uitvoerder hebben?

Er zijn andere even belangrijke vragen die alleen maar door een concrete uitvoering kunnen worden beantwoord: welke vaardigheden zijn noodzakelijk om deze stukken te spelen? Hoe kunnen deze partituren in klank omgezet worden?

Jan Christiaens (promotor), Renaat Beheydt (co-promotor), dr. Jan Michiels