NL / EN

Onderzoek

Filters:

The principal aim of this research is to explore the confrontation between voice and electronics.
Hoewel opnames uit het begin van de 20e eeuw doorgaans worden beschouwd als waardevolle sporendragers van de uitvoeringsstijl van de laatromantische periode, zijn ze moeilijk te rijmen met de huidige…
De focus van het onderzoek ligt in het fenomeen ‘reductie’, het wegnemen van essentiële elementen van het muziek maken, teneinde de musicus theatraal te laten worden.