NL / EN

Onderzoek

Filters:

My research topic is rhythm and rhythm notation in Western research, music theory, and practice. The research aims to investigate the role music notation held in shaping time, i.e. how musical…
Grenzen van het hoorbare vangt aan met de omslag in de vokale muziek die luisteraars gedurende de laatste vijf decennia in staat stelt om harmonischen als schijnbaar afzonderlijke muzikale objecten…